Programma Lokale Democratie in Beweging

De uitvoering van het programma Lokale Democratie in Beweging heeft plaatsgevonden van januari 2016 tot en met juni 2018 en was een gezamenlijk programma van de beroeps- en   belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de Vereniging van Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het doel van dit Programma was dat gemeentelijke organisaties meer en meer in staat zijn door samenspel met inwoners, bedrijven, medeoverheden en samenwerkingspartners in verbinding te zijn met de maatschappelijke omgeving en met elkaar als bestuurlijke partners.

Het programma LDiB is overgegaan in het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Meer informatie over thema's over Lokale Democratie is te vinden op https://www.lokale-democratie.nl/

Initatiefnemers