Initiatieven van de samenleving leiden tot weerstand. En nu?

Het kan voorkomen dat er weerstand ontstaat tegen een initiatief van de samenleving waar de gemeente of provincie wel achter staat. Vincent Breen, ambtenaar gemeente Raalte, vraagt aan gemeentesecretaris Gertjan Rozendom, wethouder Geert Meijering, raadslid Hannie Rohaan, wethouder Ilse Duursma en Statenlid Anneke Beukers hoe zij omgaan met die weerstand.

Absorbeer een maatschappelijk initiatief niet meteen als gemeentelijk initiatief.

"Zijn er weerstanden in de omgeving, laat de betrokkenen in die omgeving dan ook het gesprek met elkaar voeren."

Gertjan Rosendom - Gemeentesecretaris gemeente Borne

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak.

"Initiatiefnemers moeten begrijpen dat er ook mensen zijn die niet zo enthousiast zijn en deze mensen ook meenemen in het proces."

Hannie Rohaan - Raadslid gemeente Hof van Twente

Inwoners moeten leren problemen eerst met elkaar op te lossen.

"Je kunt niet alles oplossen, maar het begint bij het gesprek aangaan met elkaar om te kijken waar je kunt komen."

Ilse Duursma - Wethouder gemeente Dinkelland