Het nieuwe samenspel tussen overheid en samenleving

Wat betekent de nieuwe democratie voor de rol van het bestuur, de raad, de provincie, de organisatie en de inwoners? We vroegen het aan verschillende bestuurders, politici en ambtenaren in Overijssel. Aan het woord zijn: wethouder Geert Meijering, Statenlid Anneke Beukers, griffier Hans Peet, gemeentesecretaris Gertjan Rozendom, raadslid Hannie Rohaan, burgemeester Martijn Dadema en wethouder Ilse Duursma.

Rol bestuur: minder regie en meer laten ontstaan

"De nieuwe rol voor het bestuur kenmerkt zich door loslaten en laten ontstaan waar maatschappelijk behoefte aan is. Bestuurders moeten minder regie voeren en meer laten ontstaan."

Rol raad: meer bereiken in de samenleving dan in de raadzaal

"Raadsleden zouden minder politiek moeten bedrijven en meer aanwezig moeten zijn in de samenleving. Daar kunnen ze hun meerwaarde laten zien en een echte bijdrage leveren."

Rol provincie: maatwerk leveren aan gemeenten en inwoners

"Een lokale behoefte kan vragen af te wijken van een lijn die op provinciaal niveau is neergezet. Het is voor de provincie belangrijk om in de toekomst maatwerk te leveren."

Rol organisatie: verbinder en gewaardeerd partner

"Een veranderende samenleving vraagt ook een andere rol van de ambtelijke organisatie. Denken en werken vanuit de burger zou het uitgangspunt moeten zijn. Minder regels."

Rol inwoners: zoeken met elkaar naar een oplossing

"Het is heel makkelijk om naar de overheid te kijken. het gaat het er vooral om dat inwoners elkaar durven aan te spreken. Dat is vaak een veel betere en duurzame oplossing."