Initiatieven van de samenleving vragen om minder regels. Kan dat?

Overheden kennen regels en gewoonten die initiatieven niet altijd verder helpen. Meer ruimte in de regels en een andere houding van ambtenaren is nodig, aldus Magda Mali, inwoner gemeente Raalte. Wat zijn de ervaringen van wethouder Ilse Duursma, gemeentesecretaris Gertjan Rozendom en burgemeester Martijn Dadema?
 

Kies de belangrijkste regel die werkt, en laat de rest voor wat het is.

"Het is belangrijk een stukje experimenteerruimte te krijgen en te kijken naar hoe een initiatief wél gerealiseerd kan worden."

Gertjan Rozendom - Gemeentesecretaris gemeente Borne

‘Ja mits, in plaats van nee tenzij’ is de basishouding.

"Ambtenaren zouden meer oog moeten hebben voor de maatschappij dan voor regels."

Ilse Duursma - Wethouder gemeente Dinkelland

Niet de regels zijn de doelstelling, maar het samenleven met elkaar.

"Het is heel belangrijk bestuurlijk achter je mensen te gaan staan, zodat zij het gevoel hebben dat zij die flexibiliteit kunnen opzoeken."

Martijn Dadema - Burgemeester gemeente Raalte