De kans van slagen van een initiatief is groter als de gemeente onderdeel uitmaakt van het initiatief. Eens of niet eens?

OZO Verbindzorg is een inwonersinitiatief dat erg succesvol is, mede door de ondersteuning van de gemeente Raalte. Cindy Hobert, inwoner gemeente Raalte, vraagt aan gemeentesecretaris Gertjan Rozendom, griffier Hans Peet, wethouder Ilse Duursma en burgemeester Martijn Dadema of zij ook vinden dat een gemeente onderdeel moet zijn van een initiatief.

Laat ontstaan waar maatschappelijk behoefte aan is.

"Bedenk je zelf de idee├źn niet, maar worden ze elders bedacht, dan heb je al draagvlak."

Gertjan Rozendom - Gemeentesecretaris gemeente Borne

Wees terughoudend in het onderdeel zijn van een initiatief.

"Wat ik wel merk, is dat een gemeenteraad een stimulerende werking kan hebben."

Hans Peet - Griffier gemeente Deventer

Stem je rol af op de ondersteuningsbehoefte.

"Heel veel initiatieven kunnen tot stand komen zonder directe overheidsbetrokkenheid."

Gertjan Rozendom - Gemeentesecretaris gemeente Borne

Werk aan een rol als gewaardeerd partner.

"Geven we het goede voorbeeld en halen we consequent de initiatieven van buiten naar binnen, dan komt het imago vanzelf."

Martijn Dadema - Burgemeester gemeente Raalte