Raad in Beraad

Voor wie?

  • Burgemeesters
  • Wethouders
  • Raadsleden

Het raadswerk verandert constant. Het gaat altijd over belangrijke vraagstukken voor de inwoners, maar het lijkt alsof de raad steeds minder kan sturen, alsof er steeds meer door anderen wordt bepaald. Hoe ga je hier als raadslid mee om?

In enkele tientallen gemeenten zijn raadsleden in de workshops Raad in Beraad met elkaar in gesprek gegaan over die vraag. In de dagelijkse praktijk gebeurt dat echter niet vanzelf. Het blijkt waardevol om als raad gezamenlijk daarover na te denken en de verwachtingen en beelden te delen. De workshops Raad in Beraad zijn in 2017 gestart, in het kader van het Actieplan Versterking positie raadsleden.

Door positie te kiezen in deze bewegingen, kan de raad in belangrijke mate bepalen hoe het samenspel tussen de lokale samenleving en de lokale overheid verloopt. Het gaat dus over veel meer dan alleen de eigen rol. Het gaat steeds om de positie die je als raad en als raadslid kiest in een aantal belangrijke spanningsvelden.

Wagenaar/Hoes was opdrachtnemer en heeft de sessies Raad in Beraad in het land georganiseerd en gefaciliteerd. Een begeleidingscommissie van BZK, Raadslid.nu (nu Nederlandse Vereniging van Raadsleden) en Vvg keek mee en reflecteerde op de (tussentijdse) opbrengst, lessen en publicatie.

Take aways

Handige tips voor raadsleden over rollen en verantwoordelijkheden vanuit de lokale praktijk.

Zes adviezen voor een krachtige raad in nieuwe verhoudingen

Vanuit de tientallen sessies ‘Raad in Beraad’ met gemeenteraden in het land is het afgelopen jaar in het kader van het actieplan versterking positie raadsleden (Motie Wolbert) een zestal adviezen voor een krachtige raad geformuleerd.  

Download hier de Publicatie Zes adviezen.....
Download hier de Eindpublicatie Raad in beraad
Lees alle ervaringen