Democratie nabij: Dna - lab

Voor wie?

  • Burgemeesters
  • Wethouders
  • Gemeentesecretarissen
  • Raadsleden
  • Griffiers

Er wordt veel gedacht en gepraat over nieuwe/ andere en of betere manieren om te komen tot democratische gelegitimeerde besturen die burgerparticipatie stimuleren. Maar wat gebeurt er wanneer deze werkwijzen worden toegepast? Wat zijn de gevolgen en hoever reiken die gevolgen en zijn die dan wel of niet wenselijk?

Take aways

-Leren van lokaal leren vanuit de praktijk in Democratie nabij (Dna)laboratoria

-Wat lukt wel en wat lukt niet en vooral waarom, in verhaalstijl?

-lees de publicaties op Platform O

In een DNa Lab konden we dit op een veilige manier met de deelnemers uittesten. Het testLab bestond uit een fysieke ruimte waarin aan de hand van casussen/ fysiek (spel) situaties of computersimulaties werden beleefd. Het ontwikkelen, doordenken en uittesten van verschillende nieuwe methoden om te komen tot democratisch gelegitimeerde besturen. Deelnemers kregen toegang tot een virtuele ontwikkelomgeving, zodat zij relevante informatie kregen aangereikt en konden sparren met collega’s die vergelijkbare vragen hadden.

Tijdens het DNa Lab zijn een aantal artikelen geschreven en geplaatst op Platform O.

Kraamkamer voor lokale democratie
Het bevlogen raadslid uit Abbekerk
De ervaren wethouder
Spreken over de kwaliteit van democratie
Over kwaliteit van samenleven
Participatie als spiegelpaleis
De vreemde eend
Leren van expimenteren

 

Lees alle ervaringen