Luisteren naar de werkvloer - Samenspel

Voor wie?

  • Burgemeesters
  • Wethouders
  • Gemeentesecretarissen
  • Raadsleden
  • Griffiers

Lokale Democratie In Beweging ging 'on tour' en op bezoek bij de lokaal-politieke arena om te luisteren. Te Luisteren naar hoe burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en secretarissen op de gemeentelijke werkvloer actief zijn om samen de problemen op te lossen. Hoe ze dat doen en wat er beter moet. Als handvat namen we de invoering van de omgevingswet. We luisterden naar hoe ze daarover dachten en oordeelden, hoe ze dat uitvoerden en hoe ze alle partijen betrokken.

Take aways

- Leg verantwoordelijkheden waar ze horen.

- Bij burgerinitiatieven meer faciliterende rol burgemeester, wethouder, griffier en gemeentesecretaris

- Griffier belangrijk bij procesafspraken tussen raad en college van B&W.

Evaluatieverslag LDiB Samenspel 'Luisteren naar de werkvloer'
Lees alle ervaringen