Maaltijdgesprekken bestuurlijk- ambtelijk samenspel

Voor wie?

  • Burgemeesters
  • Wethouders
  • Gemeentesecretarissen

In diverse maaltijdgesprekken bogen burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen zich over de vraag hoe de interne bestuurskracht is te versterken in het samenspel tussen wethouders en het ambtelijke apparaat. Een lokale of regionale casus is hierbij altijd het vetrekpunt.

Take aways

- De tango tussen bestuurder en ambtenaar

- Wederzijdse versterking en wederzijdse afhankelijkheid

- Het voelt net als een tandem!

Tijdens de Tijdmalen werd aandacht geschonken aan de onderlinge afhankelijkheid en het bestuurlijk-ambtelijke samenspel tussen de verschillende spelers. Het samenspel tussen bestuurder en topambtenaar vraagt van twee partijen vakmanschap. Elke bestuurder vraagt een andere werkwijze en elke ambtenaar gaat hier op een eigen manier mee om. De maaltijden hadden qua opzet een open insteek. Deelnemers konden casuistiek, vraagstukken uit de eigen praktijk inbrengen.

In de afgelopen maaltijdgesprekken zijn diverse verslagen gemaakt. Deze zijn hieronder te downloaden.

Publicatie 'De tango van wethouder en ambtenaar' 2016
Maaltijdgesprek 'De Tango' 11-10-2017
Maaltijdgesprek Samenspel 31-5-2017
Maaltijdgesprek 'Verdraaide organisaties' 10-5-2017
Maaltijdgesprek 'Wat betekent een nieuwe werkwijze van de gemeente voor het interne spel?' '19-4-2017
Tijdmaal 'Flexibiliteit in de praktijk '13-7-2016
Tijdmaal "Nieuwe vormen van lokale democratie? Dan doen we toch gewoon!?" 4-7-2016

Publicatie Tango wethouder ambtenaar

Het idee om deze publicatie te maken, is ontstaan na het lezen van het boek ‘Ik en mijn Wethouder’ In dat boek werden vanuit het perspectief van ambtenaren omschrijvingen van wethouders gegeven. Vanuit het programma Lokale Democratie in Beweging is deze publicatie tot stand gekomen en vertellen wethouders openhartig over het samenspel met gemeentelijke ambtenaren.

De beste leerschool voor een wethouder is de praktijkervaring. Er is geen opleiding om wethouder te worden. Er is geen handleiding ‘hoe communiceer ik met ambtenaren?’ Wat wel volop aanwezig is, zijn ervaringen van (oud) wethouders. In deze publicatie zijn de ervaringen van wethouders verhalend opgeschreven.

 

 

 

Lees alle ervaringen