Versterken lokale driehoeken

Voor wie?

  • Burgemeesters
  • Gemeentesecretarissen
  • Griffiers

Vanuit het programma LDiB hebben we handvatten, inzichten en methoden ontwikkeld om de relaties binnen de lokale driehoeken burgemeester – griffier – gemeentesecretaris te verkennen en te versterken. In de jaren 2017-2018 zijn vijf lokale driehoeken aan de slag gegaan in testlab's om te ontdekken hoe een beter samenspel in de lokale driehoek het proces van democratische vernieuwing stimuleert.

In 2016-2017 zijn vier regionale bijeenkomsten georganiseerd met als centraal punt de kracht van de lokale driehoeken. Het ging vooral om de driehoeken elkaar te laten inspireren, nieuwe ideeën op te kunnen doen en handvatten te krijgen om hier als driehoeken in de eigen gemeenten mee verder te gaan.

Take aways

Lees de handreiking Versterking lokale driehoeken met 5 concrete stappen en laat u inspireren:

1. startgesprek

2. foto

3. analyse

4. bewegen

5. verankeren

Een sterke lokale driehoek voor een sterke lokale democratie. In deze handreiking wordt aan de hand van ervaringen van 5 driehoeken een aantal concrete stappen beschreven om ook uw driehoek te versterken. De volgende stappen worden onderscheiden:

1. startgesprek: het gesprek in de lokale driehoek over verwachtingen

2. foto: inzicht in de driehoek met behulp van de vragenlijst Bouwstenen

3. analyse: wat willen we verbeteren, hoe gaan we dat doen en met wie?

4. bewegen: bespreek aan de hand van een concrete lokale casus de gewenste richting en het tempo

5. verankeren: maak tijd voor reflectie en update het oorspronkelijke plan van aanpak

Handreiking Een sterke lokale driehoek voor een sterke lokale democratie

Vul de vragenlijst in en weet binnen 15 minuten hoe je als driehoek kunt bouwen aan lokale democratie.

Rapportage "Participatie lokale driehoeken in het licht van democtratische vernieuwing"
Artikel participatie inspireert lokale politici to innovatie
Samenvatting interviews project versterking lokale driehoeken
Kaarten 'bouwstenen voor verandering in de lokale driehoek'
Lees alle ervaringen